graphs

O spoločnosti

Spoločnosť AT Consulting k.s. vznikla v roku 2007. Od svojho začiatku sa podnikateľská činnosť spoločnosti špecializuje výlučne na poskytovanie komplexného auditu a daňového poradenstva.

Daňové poradenstvo je vykonávané na základe osvedčenia daňového poradcu číslo 109/93 Slovenskej komory daňových poradcov.

Audit je vykonávaný na základe licencie auditora číslo 784 Slovenskej komory auditorov.

Vďaka stabilnému prostrediu našej spoločnosti, skvelému tímu zamestnancov s profesionálnymi skúsenosťami a dlhodobou praxou v obore s certifikáciou účtovníkov zabezpečujeme pre našich klientov odborné služby na profesionálnej úrovni.

Spokojnosť našich klientov, ich dôvera a dlhoročná spolupráca je najlepším dôkazom kvality našich služieb.

Spoločnosť AT consulting,k. s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10094/L